D 7, Sanitetski potrošni materijal

19/05/2017Komentari su isključeni na D 7, Sanitetski potrošni materijal

 

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D7, partije 38, 42, 44, 45, 49, 70, 13.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 82, 18.05.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 15,17,18,19,53,54,55,56,57,58,74,  09.05.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partije 38, 42, 44, 45, 49, 70, 13.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partije 60,80,88,99,101,103,108, 16.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 24, 16.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 38,42, 44, 45, 49, 70

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 25,27, 28, 29, 30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 50, 52, 64, 68, 75

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partije2, 4, 5, 6, 61, 67, 69, 86, 87, 95, 105, 106, 107,  02.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 85, 14.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partija 83, 12.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partije 31, 32, 23.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D7, partije 31, 32, 23.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D7, partije 39,40, 41, 43, 46, 47, 48, 22.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D7, partije 39,40,41,43,46,47,48, 22.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partije 2,4,5,6,61,67,69,86,87,95,105,106,107, 16.11.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 2,4,5,6,61,67,69,86,87,95,105,106,107,   16.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 13,50,51,52,64,68,75,76,   13.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 25,26,27,28,29,30,   13.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partije 60, 80, 88, 99, 101, 103, 108, 07.11. 2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partije 60, 80, 88, 99, 101, 103, 108, 07.11.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 102,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 89,90,91,93,94,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 85,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 83,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 82,84,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 38,42,44,45,49,70,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 37,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 25,26,27,28,29,30,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 24,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 22,23   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 21   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 20   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 16   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 15,17,18,19,53,54,55,56,57,58,74,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 13,50,51,52,64,68,75,76,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 10,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 2,4,5,6,61,67,69,86,87,95,105,106,107,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 102,   30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 89,90,91,93,94,   30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 85,   30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 83,   30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 82,84,   30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 38,42,44,45,49,70,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 25,26,27,28,29,30,   30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 22,23 30.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 20, 30.10.2017,  30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 13,50,51,52,64,68,7576 30.10.2017

Obavesternom sporazumu, D 7, partija 2,4,5,6,61,67,69,86,87,95,105,106,107, 30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 24, 30.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 15, 17, 18, 19, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 74, 12.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 83, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 24, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 21, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 16, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, partija 10, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 7, partija 37, 26.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 7, 25.09.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka, D 7, 22.07.2017.

Odluka o obustavi postupka, D 7, 01.08.2017.

Odluka o zaključenju okvirnih sporazuma, D 7, 31.07.2017.

Obaveštenje o produženju roka 1, D 7, 20.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3, D 7, 20.06.2017.

Odgovor na pitanje ponuđača 1, D 7, 16.06.2017.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 7, 12.06.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 7, 12.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, D 7, 12.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, D 7, 07.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 7, 24.05.2017.

Konkursna dokumentacija, D 7, 19.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 7, 19.05.2017.

U 1, Održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu i magacin sa nadogradnjom modula kadrova i obračuna zarada

18/04/2017Komentari su isključeni na U 1, Održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu i magacin sa nadogradnjom modula kadrova i obračuna zarada

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, U 1, 18.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora, U 1, 28.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, U 1, 18.04.2017.

Obaveštenje o pokretanju postupka, U 1, 18.04.2017.

Konkursna dokumentacija, U 1, 18.04.2017

D 3, Aminofilin

03/04/2017Komentari su isključeni na D 3, Aminofilin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 3, 30.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora, D 3, 18.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 3, 03.04.2017.

Konkursna dokumentacija, D 3, 03.04.2017.

D 11, Materijal za održavanje higijene

30/03/2017Komentari su isključeni na D 11, Materijal za održavanje higijene

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru IV, D 11, Partija 4, 28.05.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru V, D 11, Partija 5, 28.05.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru IV, D 11, Partija 5, 09.03.2018

 

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru IV, D 11, Partija 5, 09.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru III, D 11, Partija 5, 09.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru II, D 11, Partija 1, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru II, D 11, Partija 5, 02.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru II, D 11, Partija 2, 02.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 11, Partija 1, 18.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 11, Partija 1, 18.08.2017.

Odluka o zaključenju Okvirnog sporatuma, D 11, Partija 1, 09.08.2017.

Obaveštenje o poništenju postupka, D 11, Partija 1, 08.08.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovorua II, D 11, Partija 3, 21.07.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora, D 11, Partija 2, 15.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora, D 11, partija 3, 15.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D 11, Partija 4, 15.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D 11, Partija 5, 15.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 11, Partija 4, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 11, Partija 2, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 11, Partija 3, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 11, Partija 5, 05.06.2017.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, D 11, 16.05.2017

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 11, Partija 5, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, d 11, Partija 4, 10.5.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 11, Partija 3, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 11,. Partija 2, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 11, Partija 1, 10.05.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 11, 18.04.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 11, 18.04.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 11, 11.04.2017.

Odgovor na pitanja ponuđača, D 11, 11.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka II, D 11, 10.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 11, 04.04.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 11, 04.04.2017.

Odgovor na pitanja ponuđača, D 11, 04.04.2017.

Konkursna dokumentacija, D 11, 30.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda. D 11, 30.03.2017.

Page 4 of 5«12345»
Дом Здравља Палилула