D 10, Stomatološki materijal

28/06/2017Komentari su isključeni na D 10, Stomatološki materijal

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 27.04.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 26.04.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 08.03.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 08.03.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 02.03.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 14.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 14.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 10.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 10.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 10.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 10.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 02.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 02.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 31.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 31.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 26.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 26.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 25.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 25.10.2017.

Odluka o zaključenju okvirnih sporazuma, D 10, 15.09.2017.

Odluka o obustavi postupka,  D7, 15.09.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 10, 24.07.2017.

Odgovori na pitanja ponuđača, D 10, 24.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 10, 28.06.2017.

Konkursna dokumentacija, D 10, 28.06.2017.

D 6, Gotovi lekovi

16/06/2017Komentari su isključeni na D 6, Gotovi lekovi

Obaveštenje o obustavi postupka, D 6, 01.08.2017.

Odluka o obustavi postupka, D 6, 26.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 6, 16.06.2017.

Konkursna dokumentacija, D 6, 16.06.2017.

D 4, Galenski rastvori

16/06/2017Komentari su isključeni na D 4, Galenski rastvori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 4, 28.08.2017.

Odluka o dodeli Ugovora, D 4, 26.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 4, 16.06.2017.

Konkursna dokumentacija, D 4, 16.06.2017.

D 19, Materijal za održavanje zgrada

15/06/2017Komentari su isključeni na D 19, Materijal za održavanje zgrada

Obaveštenje o zaključenom ugovoru V, D19, Partija 3, 12.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru VI, D19, Partija 5, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru V, D19, Partija 2, 10.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru VI, D19, Partija 4, 05.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru IV, D19, Partija 3, 22.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru IV, D19, Partija 7, 16.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru III, D19, Partija 7, 15.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru V, D19, Partija 4, 02.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru V, D19, Partija 5, 16.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru III, D19, Partija 5, 14.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru III, D19, Partija 3, 26.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru IV, D19, Partija 4, 19.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru III, D19, Partija 2, 21.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru IV, D19, Partija 4, 19.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru IV, D19, Partija 5, 19.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru III, D19, Partija 5, 12.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru II, D19, Partija 1, 06.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru II, D19, Partija 6, 06.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru II, D19, Partija 7, 24.11.2017.

Obaveštelje o zaključenom Ugovoru II, D19, Partija 5,24.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru II, D19, Partija 3, 24.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru II, D 19, Partija 2, 23.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru II, D 19, Partija 4, 17.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, Partija 6, 18.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 19, Partija 6, 18.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, Partija 5, 18.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, Partija 3,  18.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, Partija 4, 16.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 19, Partija 4, 16.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, Partija 2, 16.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 19, Partija 2, 31.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 19, Partija 5, 27.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 19, Partija 3,27.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, partija 1, 26.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporatumu, D 19, partija 1, 26.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru I, D 19, partija 7, 25.07.2017.

Obaveštenje o zaknjučenom Okvirnom sporazum, D 19, partija 7, 25.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 4, 13.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 6, 11.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 5, 11.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 4, 11.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 3, 11.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 2, 11.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 1, 05.07.2017.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma, D 19, partija 7, 05.07.2017.

Odgovor na pitanja ponuđača, D 19,III, 27.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 19, 26.06.2017.

Odgovor na pitanja ponuđača, D 19, 26.06.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 19, 26.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, D 19, 21.06.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, D 19, 20.06.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 19, 20.06.2017.

Odgovor na pitanja ponuđača, D 19, 20.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 19, 15.06.2017.

Konkursna dokumentacija, D 19, 15.06.2017.

Page 3 of 5«12345»
Дом Здравља Палилула