U 15, Održavanje centralnog i ostalih sterilizatora

08/01/2018Komentari su isključeni na U 15, Održavanje centralnog i ostalih sterilizatora

Obaveštenje o obustavi, U 15, 22.01.2017.

Odluka o obustavi, U 15, 15.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, U 15, 08.01.2017.

Konkursna dokumentacija, U 15, 08.01.2017.

U 3, Održavanje medicinskog informacionog sistema – Heliant Health

04/01/2018Komentari su isključeni na U 3, Održavanje medicinskog informacionog sistema – Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora, U 3, 17.01.2018.

Kunkursna dokumentacija, U 3, 04.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, U 3, 04.01.2018.

D 21, Kupovina vozila putem lizinga

01/11/2017Komentari su isključeni na D 21, Kupovina vozila putem lizinga

Odluka o dodeli ugovora, D 21, 10.11.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumetnacije, D 21, 01.11.2017.

Konkursna dokuemntacija, D 21, 01.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 21, 01.11.2017.

D 1, Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova

17/10/2017Komentari su isključeni na D 1, Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 7296, D 1, 04.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 7054, D 1, 17.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 7053, D 1, 17.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6981, D 1, 11.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6982, D 1, 11.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6350, D 1, 03.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 6351, D 1, 03.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 03.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 14.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 09.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 03.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 12.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 11.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 10.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 20.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 20.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 15.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 28.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 09.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 09.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 06.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 01.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 26.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 26.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 1, 17.10.2017.

Page 1 of 512345»
Дом Здравља Палилула