Д 8, Rö филмови, филмови за мамограф и заштитна опрема

19/04/2017Comments Off on Д 8, Rö филмови, филмови за мамограф и заштитна опрема

Позив за подношење понуда, Д 8, 19.04.2017.

Конкурсна документација, Д 8, 19.04.2017.

У 1, Одржавање апликативног софтвера за књиговодство, ликвидатуру, благајну и магацин са надоградњом модула кадрова и обрачуна зарада

18/04/2017Comments Off on У 1, Одржавање апликативног софтвера за књиговодство, ликвидатуру, благајну и магацин са надоградњом модула кадрова и обрачуна зарада

Позив за подношење понуда, У 1, 18.04.2017.

Обавештење о покретању поступка, У 1, 18.04.2017.

Конкурсна документација, У 1, 18.04.2017

Д 16, Бензин, дизел и лож уље

29/03/2017Comments Off on Д 16, Бензин, дизел и лож уље

(more…)

Дом Здравља Палилула