Služba polivalentne patronaže

Odgovorna sestra službe Gorica Vukićević

Radno vreme službe:

 • Radnim danima od 7-14 sati (od 7 sati– 9 sati ; nakon toga je na terenu)
 • Subotom od 8 do 16 sati
  Kontakt /E-mail: patronazapalilula@gmail.com

Ogranku „Stara Palilula“– ul. Knez Danilova 16; Tel. 3345-609

Ogranku „Karaburma“-ul. Pane Đukić br.7; Tel. 2771-172 lok.:129, 130

Ogranku „Dunavski venac“:

 • ZS Borča I – ul.: Ivana Milutinovića br.10a; 2722-652
 • ZS Padinska Skela – Padinska Skela bb. Tel.: 8871 – 787
 • ZS Krnjača – Grge Andrijanovića 8.: 2712- 702

 

Delokrug rada polivalentne patronažne službe na osnovu instrukcija kroz „Vodiča dobre prakse“:

Program rada čine posete porodici (70%) i zdravstveno-vaspitni rad u domu zdravlja i zajednici ( 30%). Posetom porodici patronažna sestra teži ka implementaciji pozitivnih i korigovanju negativnih stavova i navika u ponašanju u cilju unapređenja zdravlja stanovništva. Rad u porodici podrazumeva posete pre svega prioritetnim grupacijama kao sto su: trudnice, babinjare i novorođenčad, odojčad, deca u drugoj i četvrtoj godini , osobe starije od 65 godina , posete po nalogu izabranog lekara-prema zdravstvenim indikacijama. Rad u lokalnoj zajednici podrazumeva preventivne aktivnosti u mesnim zajednicama, predavanja u školama, vrtićima kao i radnim organizacijama. Veliki deo aktivnosti se odvija kroz akcije: na ulicama, parkovima, trgovima, kroz bazare zdravlja, koje prate važne datume iz Kalendara javnog zdravlja .

Opšti ciljevi rada patronažne sestre:

 • Vrši procenu zdravlja, psihosocijalnog funkcionisanja, uslova života kao i identifikovanje faktora rizika po zdravlje porodice.
 • Bavi se promocijom zdravlja porodice i lokalne zajednice kao i edukacijom o zdravim stilovima života svih članova porodice.
 • Identifikuje vulnerabilne populacione grupe: trudnice, decu i starije od 65 godina.
 • Vrši promociju odgovornog roditeljstva uz poseban osvrt na podsticanje pravilnog rasta i razvoja dece.
 • Vrši obuka za sticanje veština kao što su samostalno kontrolisanje sopstvenog zdravlja, samopregled i samonega.
 • Bavi se povezivanjem porodice sa ostalim službama i ustanovama kako zdravstvene tako i socijane zaštite kroz Informisanje u vezi ostvarivanja prava socijalne i zdravstvene zaštite (pravo na kućnu negu, gerontodomaćicu, tuđu negu i pomoć, smeštaj starih i obolelih u dom…).

Patronažna sestra svoj rad zasniva na multidisciplinarnom pristupu kao i posebno važnoj multisektorskoj saradnji. Ona aktivno učestvuje u svim timovima za zdravlje zajednice kao i u nacionalnim i lokalnim kampanjama i akcijama.

Škola roditeljstva

Patronažne sestare su i u mesnim zajednicama


Izveštaj od 29.09.

Izveštaj od 01.10.2015.

Izveštaj od 10.10.2015.

Izveštaj od 16.10.2015.

Дом Здравља Палилула