Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika ogranka „Stara Palilula“

U svom radu izabrani lekari posebnu pažnju posvećuju prevenciji i ranom otkrivanju obolenja.

Pacijenti ,u dogovoru sa svojim izabranim lekarima opšte medicine mogu obaviti sledeće preventivne preglede :

-SISTEMATSKI PREGLED-

za osobe starosti 19 do 34 godine obavlja se jedanput u 5 godina, a za
osobe starosti preko 35 godina jedanput u 2 godine
Pregled podrazumeva : opšti medicinski pregled ,merenje telesne visine i težine,merenje pritiska,EKG,laboratorijske analize krvi i urina ,određivanje faktora rizika i procenu zdravstvenog stanja pacijenta te u skladu sa nađenim stanjem upućivanje na dalje dijagnostičke i specijalističko konsultativne preglede .

-SKRININIG NA RANO OTKRIVANjE KARCINOMA DEBELOG CREVA-

Obavlja se kod osoba oba pola, starosti 50 do 74 godine, jedanput u 2 godine
Skrining podrazumeva pregled stolice na prisustvo skrivene(golim okom nevidljive) krvi u stolici.Pregled ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.U slučaju pozitivnog nalaza testa pacijenti se upućuju na dalju dijagnostiku (kolonoskopiju).

-SKRININIG NA RANO OTKRIVANjE ŠEĆERNE BOLESTI-

Obuhvata osobe oba pola ,starije od 35 godina,koje nemaju registrovanu šećernu bolest
Skrining se obavlja putem Upitnika za procenu rizika od dijabtes melitusa kojima se utvrđuje nivo rizika za obolevanje i zavisno od nađenog nivoa preduzimaju se dalje mere praćenja , dijagnostike i eventualnog lečenja.

Preporuka je da se skriningom obuhvate gojazne osobe ,sve fizički neaktivne osobe,hipertoničari,osobe sa povišenim nivoom lipida u krvi, posebno povišenim trigliceridima,kao i osobe sa graničnim vrednostima glukoze u krvi (jutranja glikemija između 5,6 i 6,9 mmol/l).Tkđ. testiranje treba da obave i žene koje su u toku trudnoće imale povišene vrednosti šećera u krvi i žene koje su rađale krupnu decu .

-SKRINING ZA RANO OTKRIVANjE KARDIOVASKULARNIH OBOLENjA-

Obuhvata osobe koje nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja
Muškarce starosti 35-69 godina
Žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi
Pregledu se podvrgavaju i osobe sa porodičnim opterećenjem bolestima srca i krvnih sudova ,osobe sa porodičnim hiperholestrolemijama kao i osobe sa novootkrivenom šećernom bolesti.

Pregled podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka potrebnih za utvrđivanje individualnog rizika,merenje telesne visine i težne,određivanje body mas indeksa ,merenje obima struka,merenje pritiska ,laboratorijske analize krvi i urina .Na osnovu dobijenih podataka u posebim Tabelama za procenu rizika određuje se nivo rizika za svakog pacijenta i skladu sa tim se preduzimaju odgovarajuće mere .

-REVAKCINACIJA PROTIV TETANUSA –

Obuhvata osobe oba pola, sa navršenih 30, 40 ,50 i 60 godina
Primenjuje se jedna doza vakcine protiv tetanusa u svakom od navedenih uzrasta čime se obezbeđuje potreban nivo zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti.

Načelnik: prim. dr Snežana Despotović -Kušljević, specijalista opšte medicine
Odgovorna sestra: VMS Milenija Nedeljković

Odgovorna sestra ogranka Stara Palilula  VMS Slavica Knežević

 • Ordinacije 4 i 3, III sprat
  prim. dr Ana Mladenović, MS Vesna V. Đokić, lok: 164 i 162
  prim. dr Mirjana Miladinović, MS Slavica Veličković, lok: 164 i 162
 • Ordinacije 5 i 5a, III sprat
  dr Nevena  Lalić, MS Biljana Virijević, lok: 198
  dr Maja Nešić, MS Sunčica Ostojić, lok: 198
 • Ordinacije 6 i 7, III sprat
  prim. dr Jasna Milivojević, MS Milena Momčilović, lok 206 i 165
  dr Jelena Jukić, MS Gordana Milenković, lok 206 i 165
 • Ordinacije 8 i 9, III sprat
  prim. dr Snežana Despotović-Kušljević, MS Željana Simić, lok 166 i 113
 • Ordinacije 10 i 11, III sprat
  dr Tatjana Nikitović, MS Silvana Šević, lok 168 i 167
  dr Dragana Petrović, MS Svjetlana Kecman, lok 168 i 167
 • Ordinacije 13 i 13a, III sprat
  dr Maja Vučković, MS Maja Jolić lok 163
  dr Vlade Vučković, MS Vesna T. Đokić lok.163
 • Ordinacija 14 i 14a
  Dr Aleksandra Jovanović, MS Marija Krstojević
  Dr Milena Gaćeša, MT Miloš Milić
 • Ordinacije 1 i 2, II sprat
  dr Marina Bazović, MS Vesna Nedeljkovska, lok 118
  dr Aleksandra Ilić, VST Snežana Colić, lok 118
 • Ordinacije 2a i 3, II sprat
  prim. dr Jasna Macić, MS Ana Bošković, lok 135
  dr Arijana Košarac, MS Vesna Jovanović, lok 135
 • Ordinacije 4 i 5, II sprat
  dr Maja Jocović,MS Jelena Manojlović,
 • Ordinacije 4 i 4a, V sprat
  dr Sanja Gluščević, MS Mira Radić,
  dr Svetlana Lukač-Petrović, MS Svetlana Milosavljević,
 • Intervencije III sprat

VMS Slavica Savkić, MS Aleksandra Pavliček

MS Danijela Jovanović, MS Jasmina Jović

INFO PULT III sprat– MS Katarina Paunović, MS Ljiljana Radonjić, MS Bojana Jezdić

 • CENTRALNA STERILIZACIJA, suturen, MS Vesna Trajković, MS Marina Marić
 • PREVENTIVNI CENTAR V sprat

NUTRICIONISTI,  VND Jelena Modić-Martinčević, VND Maja Vuletić

3224-321 /lok 200 , 3223-645

MS Slavica Janković-Jocevski


Informacije o službi:3224-321 lok. 112

Diektna linija: 3224-329

Radno vreme

Radno vreme službe je svakog radnog dana od 7.00-20.00  sati. Služba dežura vikendom i praznikom od 8.00-18.00 sati.

– Zdravstvena stanica PTT – Palmotićeva 2, odlukom br 2021-60580/1 direktora JP Pošta srbije više nije sastavni deo Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“ Palilula, svi pacijenti mogu da dobiju informacije na telefone matične jedinice  Doma zdravlja  Palilula – u Knez Danilovoj 16. Odluka o prestanku rada ZS PTT u prilogu.

Prilog

– Zdravstvena stanica Partizanski put – Čarli Čaplina 18, Tel. 064 804 1666, TRENUTNO NE RADI

– Ambulanta RTS – Aberdareva 1, Tel. 6551-400,

 

 

Дом Здравља Палилула