Д 29

Обавештење о обустави, Д 29, партија  12, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 11, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 10, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 9, 06.11.2014.

Обавештење о обустави, Д  29, партија 8, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 7, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 6, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 5, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д29, партија 4, 06.11.2014.

Обавештење о обустави, Д 29, партија 3, 06.11.2014.

Обавештење о обустави, Д 29, партија 2, 06.11.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д 29, партија  1, 06.11.2014.

Обавештење о продужењу рока, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 30.09.2014.

Измене и допуне конкурсне документације 2, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 30.09.2014.

Обавештење о продужењу рока, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 23.09.2014.

Измене и допуне конкурсне документације 1, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 23.09.2014.

Обавештење о продужењу рока, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 19.09.2014.

Измене и допуне конкурсне документације, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 19.09.2014.

Конкурсна документација, Д 29, Материјал за одржавање зграда, 15.09.2014.

Позив за подношење понуде, Д 29, 15.09.2014.

Дом Здравља Палилула