Д 7

Обавештење о закључењу уговора, Д 7, партија 10, 07.07.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д 7, партија 4, 07.07.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д 7, партија 1, 07.07.2014.

Обавештење о обустави, Д 7, партија 11, 02.07.2014.

Обавештење о обустави, Д 7, партија 7, 02.07.2014.

Обавештење о обустави, Д 7, партија 6, 02.07.2014.

Обавештење о обустави, Д 7, партија 5, 02.07.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д 7, партија 3, 02.07.2014.

Обавештење о закључењу уговора, Д 7, партија 8, 27.06.2014.

Измене и допуне конкурсне документације 13052014, Д 7, Санитетски материјал, 13.05.2014.

Одговори на питање понуђача 13052014, Д 7, 13.05.2014.

Обавештење о продужењу рока12052014, Д 7, Стоматолошки материјал, , 12.05.2014.

Одговор на питање понудјаца 09052014, Д 7,  09.05.2014.

Обавештење о продузењу рока, Д 7, Стоматолошки материјал, 05.05.2014.

Измене и допуне конкурсне документације, Д 7, Санитетски материјал,  05.05.2014.

Одговор на питање понуђача, Д 7, Санитетски материјал,, 17.04.2014.

Конкурсна документација, Д 7, Санитетски материјал, 10.04.2014

Позив за подношење понуде, Д 7, Санитетски материјал, 10.04.2014

Дом Здравља Палилула