JN-2014

D 12, Zubarski hirurski instrumenti, 16.01.2015.

D 70, Kancelarijski materijal, 26.12.0214.

D 69, PProizvodi za ličnu negu, 26.12.0214.

D 68, Lekovi sa liste A i A1, 26.12.0214.

D 66, Trake za urin, 23.12.2014.

D 67,  Isporuka gasa za grejanje objekta ZS Karaburma, 12.12.2014.

D 30, Materijal za održavanje medicinske opreme, 11.12.2014.

D 31, Materijal za održavanje stomatološke opreme, 11.12.2014.

D 65, Magistralni lekovi, 28.11.2014.

D 61,  Hirurški zaštitni materijal, 21.11.2014.

D 64, Četke, valjkovi i šmirgle za molersko farbarske radove, 20.11.2014.

D 63, Bojleri, 20.11.2014.

D 62, Elektrotehnički materijal, 20.11.2014.

U 3, Održavanje medicinskog informacionog sistema – Heliant, 10.11.2014.

D 60, Zubi, 24.10.2014.

D 9, Stomatološki materijal, 23.10.2014.

D 57, Akrilat, 22.10.2014.

D 37, Aspirator za oralnu hirurgiju, 22.10.2014.

D 38 Računarska oprema, 07.10.2014.

D 58, Ostali sanitetski materijal, 06.10.2014.

D 48, Ostali sanitetski materijal, 06.10.2014.

D 47,Trake za EKG, 06.10.2014.

D 59, Trake za EKG-e i ostale medicinske aparate, 01.10.2014.

D 56, Galenski rastvori, 01.10.2014.

D 55, Magistralni lekovi, 01.10.2014.

D 41,Kupovina: Medicinska oprema, 26.09.2014.

U 1,Održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo, likvidaturu,blagajnu i magacin, 24.09.2014.

D 23, Materijal za odrčavanje vozila, 17.09.2014.

R 1, Ugradnja gasnog generatora sa povezivanjem na termotehnicku instalaciju u objektu Karaburma , 15.09.2014.

R 2, Izrada priključnog gasovoda i KMRS,, 15.09.2014.

D 29, Materijal za održavanje zgrada, 15.09.2014.

U 2, Održavanje informacionog sistema – eComm-CallCentar, 12.09.2014.

U 14, Fizičko-tehničko obezbedjenje, 26.08.2014.

D 52, Lož ulje, 11.08.2014.

D 46, Sredstva za dezinfekciju, 04.08.2014.

D 43, Toneri i kertridži, 01.08.2014.

D 51, Osnovne organske i neorganske hemikalije, 30.07.2014.

D 50, Magistralni lekovi, 29.07.2014.

D 49, Galenski rastvori, 29.07.2014.

D 42, Toneri i kertridži, 25.07.2014.

D40, Proizvodi za šivenje, 23.07.2014.

D 11,  Akrilat, žica, šrafovi, 22.07.2014.

D 44,Termo-eko etikete, 21.07.2014.

D 45, Sredstva za dezinfekciju, 18.07.2014.

D 20, Ugalj, 16.07.2014.

D 39, Filmovi za mamograf, 07.07.2014.

D 19, Lož ulje, 19.06.2014.

D 33, Sanitetski materijal (sa uzorcima), 21.05.2014.

D 32, Putničko vozilo,, 30.04.2014.

D 5, Lekovi, 24.04.2014.

D 22, Fotokopir aparat, 15.04.2014.

D 7, Sanitetski materijal, 10.04.2014.

D 3, Kupovina: Timpanometar, 21.03.2014.

D 2, Kupovina: Kardiološka sonda za aparat „General Electric Logic“, 19.03.2014.

D 17, Administrativni materijal,, 13.03.2014.

D 16, Naterijal za održavanje higijene,
05.03.2014.

D 10, Zubi i materijal za bele plombe,  03.03.2014.

D 8, Ro filmovi i filmovi za mamograf, 28.02.2014.

D 1, Kupovina putničkog vozila za odeljenje sudske medicine, 25.02.2014.

D 6, Laboratorijski materijal, 19.02.2014.

Дом Здравља Палилула