ЈN-2014

Д 12, Зубарски хирурски инструменти, 16.01.2015.

Д 70, Канцеларијски материјал, 26.12.0214.

Д 69, PПроизводи за личну негу, 26.12.0214.

Д 68, Лекови са листе А и А1, 26.12.0214.

Д 66, Траке за урин, 23.12.2014.

Д 67,  Испорука гаса за грејање објекта ЗС Карабурма, 12.12.2014.

Д 30, Материјал за одржавање медицинске опреме, 11.12.2014.

Д 31, Материјал за одржавање стоматолошке опреме, 11.12.2014.

Д 65, Магистрални лекови, 28.11.2014.

Д 61,  Хируршки заштитни материјал, 21.11.2014.

Д 64, Четке, ваљкови и шмиргле за молерско фарбарске радове, 20.11.2014.

Д 63, Бојлери, 20.11.2014.

Д 62, Електротехнички материјал, 20.11.2014.

У 3, Одржавање медицинског информационог система – Хелиант, 10.11.2014.

Д 60, Зуби, 24.10.2014.

Д 9, Стоматолошки материјал, 23.10.2014.

Д 57, Акрилат, 22.10.2014.

Д 37, Аспиратор за оралну хирургију, 22.10.2014.

Д 38 Рачунарска опрема, 07.10.2014.

Д 58, Остали санитетски материјал, 06.10.2014.

Д 48, Остали санитетски материјал, 06.10.2014.

Д 47,Траке за ЕКГ, 06.10.2014.

Д 59, Траке за ЕКГ-е и остале медицинске апарате, 01.10.2014.

Д 56, Галенски раствори, 01.10.2014.

Д 55, Магистрални лекови, 01.10.2014.

Д 41,Куповина: Медицинска опрема, 26.09.2014.

У 1,Одржавање апликативног софтвера за књиговодство, ликвидатуру,благајну и магацин, 24.09.2014.

Д 23, Материјал за одрчавање возила, 17.09.2014.

Р 1, Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехницку инсталацију у објекту Карабурма , 15.09.2014.

Р 2, Израда прикључног гасовода и КМРС,, 15.09.2014.

Д 29, Материјал за одржавање зграда, 15.09.2014.

У 2, Одржавање информационог система – еComm-CallCentar, 12.09.2014.

У 14, Физичко-техничко обезбедјење, 26.08.2014.

Д 52, Лож уље, 11.08.2014.

Д 46, Средства за дезинфекцију, 04.08.2014.

Д 43, Тонери и кертриџи, 01.08.2014.

Д 51, Основне органске и неорганске хемикалије, 30.07.2014.

Д 50, Магистрални лекови, 29.07.2014.

Д 49, Галенски раствори, 29.07.2014.

Д 42, Тонери и кертриџи, 25.07.2014.

Д40, Производи за шивење, 23.07.2014.

Д 11,  Акрилат, жица, шрафови, 22.07.2014.

Д 44,Термо-еко етикете, 21.07.2014.

Д 45, Средства за дезинфекцију, 18.07.2014.

Д 20, Угаљ, 16.07.2014.

Д 39, Филмови за мамограф, 07.07.2014.

Д 19, Лож уље, 19.06.2014.

Д 33, Санитетски материјал (са узорцима), 21.05.2014.

Д 32, Путничко возило,, 30.04.2014.

Д 5, Лекови, 24.04.2014.

Д 22, Фотокопир апарат, 15.04.2014.

Д 7, Санитетски материјал, 10.04.2014.

Д 3, Куповина: Тимпанометар, 21.03.2014.

Д 2, Куповина: Кардиолошка сонда за апарат “General Electric Logic”, 19.03.2014.

Д 17, Административни материјал,, 13.03.2014.

Д 16, Натеријал за одржавање хигијене,
05.03.2014.

Д 10, Зуби и материјал за беле пломбе,  03.03.2014.

Д 8, Ро филмови и филмови за мамограф, 28.02.2014.

Д 1, Куповина путничког возила за одељење судске медицине, 25.02.2014.

Д 6, Лабораторијски материјал, 19.02.2014.

Дом Здравља Палилула