Mesec borbe protiv raka dojke

01/11/2022

Patronažne sestre su u okviru svojih zdravstvenih stanica  obeležile  Mesec borbe protiv raka dojke. U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su patronažne sestre svih punktova.

U saradnji sa službom za zdravstvenu zaštitu žena rađene su zdravstveno vaspitne izložbe, rad u malim grupama, deljen je promotivni materijal , a sve u cilju podizanja svesti žena o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke kao i metodama koje se za to koriste.

Дом Здравља Палилула