Svetski dan borbe protiv raka

01/03/2022

Patronažne sestre su obeležile 4. Februar Svetski dan borbe protiv raka  U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su patronažne sestre poštujući mere i preporuke koje se tiču postojeće epidemiološke situacije.

Дом Здравља Палилула