Učešće patronažnih sestara u projektu„ Jačanje kapaciteta patronažnih sestara za porodično tele/video savetovanje tokom i nakon izbijanja Kovid 19 u Srbiji „

07/10/2020

Projekat je pokrenut u cilju unapređenja kontinuiteta i kvaliteta pružanja usluga polivalentnih patronažnih sestara , a kroz neprekidnu  podršku porodicama u toku pandemije usmerenu na  sticanje znanja i veština u okviru  stimulacije ranog rasta i razvoja dece.

Za realizaciju aktivnosti tele/video savetovanja u okviru projekta „Improving capacities of home visitation nurses for tele/video family counselling during COVID19 outbreak and recovery in Serbia”  zaslužan je  Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“,a pod pokroviteljstvom UNICEF-a .Na ovaj način je porodicama omogućena komunikacija i podrška od strane patronažnih sestara putem viber tele/video savetovanja.

Дом Здравља Палилула