Osnovne škole

06/12/2019

U toku meseca novembra, na poziv Osnovnih  škola na  Karaburmi i  Padinskoj Skeli  zbog pojave vašljivosti, polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu “Prevencija vašljivosti,mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni su učenici nižih razreda,koji su pregledani na vašljivost.

Дом Здравља Палилула