Osnovne škole

12/11/2019

U toku meseca oktobra, na poziv Osnovnih  škola na Staroj Paliluli, Krnjači i Karaburmi   zbog pojave vašljivosti, polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu „Prevencija vašljivosti, mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni su učenici nižih razreda, koji su pregledani na vašljivost.

Дом Здравља Палилула