Nemlečna ishrana – septembar 2019.

09/10/2019

U toku meseca septembra 2019. god. u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула