D 10, Stomatološki materijal

18/09/2019

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 9, 25.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 24, 25.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 13, 25.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 23, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 22, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 20, 20.12.2019.

Odluka o obustavi D 10, partija 21, 20.12.2019.

Odluka o obustavi D 10, partija 19, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 18, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 17, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 16, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 15, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 14, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 11, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 10, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 8, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 7, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 5, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 3, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 1, 20.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 10, partija 6, 09.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 4, 09.12.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma , D 10, partija 2, 09.12.2019.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, D 10, 02.10.2019.

Obaveštenje o produženju roka 2, D 10, 07.01.2019.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 10, 02.10.2019.

Obaveštenje o produženju roka, D 10, 01.10.2019.

Odgovor na pitanje ponuđača. D 10, 27.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, D 10, 18.09.2019.

Konkukrsna dokumetnacija, D 10, 18.09.2019.

Дом Здравља Палилула