D 24, Kupovina digitalnog kolor dopler aparata i radne stanice za pregled i obradu slika u cilju unapređenja rada službe radiološke i ultrazvučne dijagnostike po partijama

29/08/2019

Odluka o dodeli ugovora , D 24,Partija 2, 09.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora , D 24,Partija 1, 09.10.2019.

Izmene i dopune konkursne dokumetnacije, D 24, 04.09.2019.

Konkursna dokumentacija, D 24, 28.08.2019.

Poziv za podnšenje ponuda, D 24, 28.08.2109.

Дом Здравља Палилула