Nemlečna ishrana – jul 2019.

02/08/2019

U toku meseca jula 2019. god. u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула