R 2, „Popravka električnih instalacija u objektu ZS Stara Palilula“

07/06/2019

Odluka o dodeli ugovora, R 2, 25.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, R 2, 07.06.2019.

Konkursna dokumentacija, R 2 , 07.06.2019.

Дом Здравља Палилула