Lekarska uverenja za upis u srednje stručne škole

08/04/2019

U Službi medicine rada u ulici Vojvode Vuka br.10 možete izvaditi lekarska uverenja za upis u srednje stručne škole.

Cena za lekarska uverenja je 500.00rsd (osim za smer – vozač motornih vozila koja iznosi 1.290,00rsd) i koja možete uplatiti direktno na šalteru med.rada ili uplatom na račun br. 840-628667-98-, poziv na broj 20 (svrha plaćanja lek.uverenje; primalac DZ Palilula).

Od potrebne dokumentacije treba poneti neki dokument sa matičnim brojem deteta i potvrdu o zdravstvenom stanju deteta koju izdaje ordinirajući pedijatar.

Дом Здравља Палилула