У 4, Одржавање медицинског информационог система “Heliant Health”

10/01/2019

Обавештење о закључењу уговора, У 4 31.01.2019.

Oдлука о додели уговора, У 4 18.01.2019.

Конкурсна документација, У 4 09.01.2019.

Позив за подношење понуда, У 4 09.01.2019.

Дом Здравља Палилула