U 4, Održavanje medicinskog informacionog sistema „Heliant Health“

10/01/2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora, U 4 31.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora, U 4 18.01.2019.

Konkursna dokumentacija, U 4 09.01.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, U 4 09.01.2019.

Дом Здравља Палилула