Zdravstveno vaspitni rad u osnovnim školama

27/12/2018

U mesecu decembru,a na poziv direktora Osnovne škole “Jovan Popović “ i „Ivan Milutinović „na Karaburmi zbog pojave vašljivosti , polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu “Prevencija vašljivosti,mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni  učenici su pregledani na vašljivost.

Дом Здравља Палилула