Zdravstveno vaspitni rad u srednjim školama

26/11/2018

Na osnovu prethodne saradnje a na poziv pomoćnika direktora Srednje Elektrotehničke  škole “Rade Končar” zbog nepravilne ishrane učenika, polivalentne patronažne sestre punkta Stara Palilula u saradnji sa nutricionistom DZ Milkom Raičević  sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu “Pravilna ishrana”I “Pravilna higijena ruku”. Učenicima su podeljene brošure o pravilnoj ishrani.Obuhvaćeni su učenici nižih razreda.

Дом Здравља Палилула