Zdravstveno vaspitni rad u osnovnim školama

22/11/2018

U mesecu novembru,a na poziv direktora Osnovne škole “Filip Višnjić“ na Karaburmi i Osnovne škole „Olga Petrov“ u Padinskoj Skeli zbog pojave vašljivosti , polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu “Prevencija vašljivosti,mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni su učenici viših i nižih razreda,koji su pregledani na vašljivost.

Дом Здравља Палилула