ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА

31/10/2018

У току месеца октобра  2018. год. у  служби  поливалентне патронаже одржана је  „Школа родитељства „. Школици је присуствовало 20 трудница.

Дом Здравља Палилула