Школа „Немлечне исхране“

31/10/2018

У току месеца октобра 2018. у служби поливалентне патронаже одржана је  школа „Немлечне исхране“. Здравствено васпитним радом обухваћене су мајке са одојчићима.

Дом Здравља Палилула