Škola „Nemlečne ishrane“

31/10/2018

U toku meseca oktobra 2018. u službi polivalentne patronaže održana je  škola „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула