Здравствено васпитни рад у Основним школама

03/10/2018

На позив директора Основне школе “Ивана Милутиновића ”у Великом Селу и Сланцима због појаве вашљивости у овој школи , поливалентне патронажне сестре спровеле  су здравствено васпитни рад на тему “Превенција вашљивости,мере заштите и сузбијања”. Обухваћени су ученици нижих разреда,који су прегледани на вашљивост.

Дом Здравља Палилула