Zdravstveno vaspitni rad u Osnovnim školama

03/10/2018

Na poziv direktora Osnovne škole “Ivana Milutinovića ”u Velikom Selu i Slancima zbog pojave vašljivosti u ovoj školi , polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu “Prevencija vašljivosti,mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni su učenici nižih razreda,koji su pregledani na vašljivost.

Дом Здравља Палилула