Школа „Немлечне исхране“

03/10/2018

У току септембра 2018. у служби поливалентне патронаже одржана је  школица „Немлечне исхране“. Здравствено васпитним радом обухваћене су мајке са одојчићима.

Дом Здравља Палилула