Škola „Nemlečne ishrane“

03/10/2018

U toku septembra 2018. u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула