Унапређење комуникације

19/09/2018

У Дом здравља Палилула у сарадњи са Удружењем медицинских сестара и бабица Србије организована  је едукација у циљу унапређења комуникавије у нашој Установи.

Уважена професорка Високе здравствене школе Дивна Кекуш одржала је одлично предавање које ће медицинским  сестрама бити веома корисно и применљиво у свакодневној комуникацији са корисницима услуга Дома здравља.

 

Дом Здравља Палилула