Unapređenje komunikacije

19/09/2018

U Dom zdravlja Palilula u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara i babica Srbije organizovana  je edukacija u cilju unapređenja komunikavije u našoj Ustanovi.

Uvažena profesorka Visoke zdravstvene škole Divna Kekuš održala je odlično predavanje koje će medicinskim  sestrama biti veoma korisno i primenljivo u svakodnevnoj komunikaciji sa korisnicima usluga Doma zdravlja.

 

Дом Здравља Палилула