Вакцинација ромске деце

07/08/2018

Патронажна сестра учествовала је у вакцинацији ромске деце у нехигијенском насељу у Вука Врчевића на Kарабурми. Тим здравствених радника су чинили:епидемиолог, педијатар,педијатријска сестра и патронажна сестра пункта Kарабурма.

Оваквим учешћем и деловањем је још једном скренута пажња становницима овог нехигијенског насеља на значај вакцинације деце као мере превенције заразних болести.

Дом Здравља Палилула