Zdravstveno-vaspitni rad sa osobama preko 65 godina

07/08/2018

 

 U punktu Padinska Skela se svakog meseca osobama preko 65 godina meri krvni pritisak,radi se u malim grupama i vode zdravstveno vaspitni razgovori na temu prevencije hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.

Дом Здравља Палилула