Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

06/07/2018

26.06.2018. год. патронажне сестре су обележиле Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама под слоганом „Прво саслушај“.

У спровођењу здравствено васпитних активности и изради здравствено васпитног материјала учествовале су патронажне сестре свих пунктова.

На сваком пункту урађене су здравствено васпитне изложбе ,рад у малим групама ,дељен је промотивни материјал . Здравствено васпитни рад је обављен и у службама педијатрије.

На овај

начин је скренута пажња на злоупотребу и последице злоупотребе психоактивних супстанци по здравље.

Дом Здравља Палилула