У 12, Одржавање хигијене у објектима Дома здравља

08/05/2018

 

Позив за подношење понуда У 12 , 08.05.2018.

Конкурсна документација У 12,  08.05.2018.

Дом Здравља Палилула