LEKARSKA UVERENjA ZA SREDNjU ŠKOLU

03/05/2018

-Uverenje možete uraditi u medicini rada – Vojvode Vuka 10 od 07 .00-13 .00h(prijem).
– Cena lek.uverenje je 500.00rsd osim za obrazovni profil vozač motornog vozila koji iznosi 1.290,00rsd.
-Od dokumenata je potrebna đačka knjižica i potvrda od pedijatra(o dosadašnjem lečenju).
-Radne subote u mesecu junu su 23 i 30. 06.2018 i julu 07 i 21.07.2018. i prijem je od 08 .00 – 12 .00h.

Дом Здравља Палилула