ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

03/05/2018

-Уверење можете урадити у медицини рада – Војводе Вука 10 од 07 .00-13 .00х(пријем).
– Цена лек.уверење је 500.00рсд осим за образовни профил возач моторног возила који износи 1.290,00рсд.
-Од докумената је потребна ђачка књижица и потврда од педијатра(о досадашњем лечењу).
-Радне суботе у месецу јуну су 23 и 30. 06.2018 и јулу 07 и 21.07.2018. и пријем је од 08 .00 – 12 .00х.

Дом Здравља Палилула