Поништење дела огласа

14/03/2018

Оглас објављен у публикацији “ПОСЛОВИ” поништава се за радна места: стручни сарадник за безбедност и здравље на раду и један доктор специјалиста интерне медицине на неодређено време.

Дом Здравља Палилула