Редовно спољашње оцењивање квалитета рада

29/11/2017

Редовно спољашње оцењивање квалитета рада Дома здравља од стране Агенције за акредитацијује обављено 24.11.2017.

Тим за спољашње оцењивање је прегледао документацију коју су представили наши тимови, обавио разговор са органима управљања, прегледао медицинску документацију и обишао здравствену станицу Стара Палилула (увид у просторне капацитете, стање опремљености, разговор са запосленима и друго).

Завршну оцену очекујемо најкасније за 30 дана.

Дом здравља је акредитован на период од 7 година од 2013.године.

 

Дом Здравља Палилула