Пријем у радни однос

15/11/2017

По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 25. 10. 2017. године за пријем Курира уз пробни рад, изабран је кандидат – Слађана Лесковар.

Дом Здравља Палилула