ПОПРАВЉЊЕН АПАРАТА ЗА СКОПИЈУ

13/11/2017

ОБАВЕШАВАМО ВАС ДА ЈЕ ПОПРАВЉЊЕН АПАРАТА ЗА СКОПИЈУ ( СНИМАЊЕ ЖЕЛУЦА),
РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА

Дом Здравља Палилула