Јесењи фестивал здравља

07/11/2017

У периоду од 02.11.-03.11.2017. у” Дому војске “одржан је Јесењи фестивал здравља који је традиционално посвећен промоцији здравља становништва.

Све промотивне и превентивне активности на Фестивалу здравља биле су усмерене ка мотивацији становништва за преузимање одговорности за сопствено здравље. Узимајући у обзир учешће бројних здравствених установа,Служба поливалентне патронаже посебну пажњу је посветила превeнцији хипертензије.

Током Јесењег фестивала здравља дељен је оргинални промотивни материјал који је урађен од стране патронажних сестара на задату тему.Грађанима је мерен крвни притисак.

Дом Здравља Палилула