D 25, Biohemijski reagensi za analizator „Advia 1800“

13/10/2017

Odluka o dodeli ugovora , D 25, 16.11.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 25, 07.11.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 25, 07.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 25, 13.10.2017.

Konkursna dokumentacija, D 25, 13.10.2017.

Дом Здравља Палилула