Рад са старима

12/10/2017

У здравственој станици Карабурма патронажне сестре су обавиле здравствено васпитни рад у Дому старих где је присутнима указано на значај редовних контрола ,контролисан је крвни притисак ,указано на значај здравих стилова живота. У здравственој станици у Падинској Скели се сваког уторка од 07-09 х мери крвни притисак присутним грађанима,такође здравствено васпитним радом указује на значај здравих стилова живота И мере превенције хроничних масовних незаразних болести.
Одржане активности су:

Датум:03.10.2017.

Дом Здравља Палилула