пријем по конкурсу од 17.05.2017. године

17/07/2017

По конкурусу од 17.05.2017. године примљени су Иван Вукић и Сања Денић

Дом Здравља Палилула