Школица немлечне исхране

06/07/2017

У току јуна на пункту Стара Палилула,Борча,Крњача и Карабурма одржана је “Школица немлечне исхране „.

Стара Палилула

  Slokicanemlecneishranepalilula1Slokicanemlecneishranepalilula2

 

 

 

 

 

 


Крњача

 Slokicanemlecneishranekrnjaca1

 

 

 

 

 

 


Карабурма

Slokicanemlecneishranekaraburma

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Борча

Slokicanemlecneishraneborca

Slokicanemlecneishraneborca1

Дом Здравља Палилула