O учешћу у вакцинацији рома у нехигијенском насељу

08/06/2017

18.05.2017.године патронажне сестре су учествовале у вакцинацији ромске популације у нехигијенском насељу Миријевско брдо. Тим здравствених радника су чинили: педијатар,педијатријске сестре и патронажне сестре пункта Карабурма.

Оваквим учешћем и деловањем је још једном скренута пажња становницима овог нехигијенског насеља на значај вакцинације деце као мере превенције заразних болести. Такође је истакнут значај одржавања личне и хигијене простора,становања.

romi

Дом Здравља Палилула