У оквиру Здравствене станице у Борчи III отворен је превентивни центар

06/03/2017

У оквиру Здравствене станице у Борчи, у амбуланти у Центру III,у улици Братства и Јединства 115, отворен је превентивни центар. У оквиру рада овог центра оформљен је кабинет за психофизичку припрему трудница за порођај који води медицинска сестра службе за здравствену заштиту жена и кабинет за школу родитељства који воде патронажне сестре службе поливалентне патронаже.
Психофизичка припрема трудница и школа родитељства се одвијају петком у два термина.
У оквиру превентивног центра обављаће се и систематски прегледи школске деце, а у оквиру тих прегледа служба поливалентне патронаже ће држати здравствено васпитна предавања на задате теме за сваки узраст школског детета по вец утврђеном плану за сваку школску годину.
Сваког другог четвртка у месецу,једном месечно, у овим просторијама це се одржавати предавања и пружати савети родитељима на тему уводјења немлечне исхране одојчету од стране поливалентне патронажне службе у термину од 9 :30 сати.
Кабинет је такође предвиђен и за теме здравствено васпитног рада које обухватају исхрану, превенцију обољења и унапређење квалитета живота наше старије популације,особа преко 65 година као и хроничних болесника.

За све информације заинтересоване труднице , будуци родитељи и грађани се могу обратити служби за здравствену заштиту жена на број телефона 011/ 2722-646 и служби поливалентне патронаже на број телефона 011/ 2722- 652.(од 07-09 сати сваког радног дана).
Одговорна сестра службе поливалентне патронаже
Горица Вукићевић

Дом Здравља Палилула