Грешка у огласу објављеном у публикацији „Послови“

03/03/2017

Обавештавамо подносиоце молби на конкурс од 01.03.2017.године, да је дошло до грешке у огласу објављеном у публикацији „Послови“, па вас обавештавамо да проверите да ли сте доставили потпуну документацију, уколико нисте молимо вас да је употпуните. Испод је исправан текст огласа:

исправан текст огласа

 

 

Дом Здравља Палилула