U 5, Održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu i magacin

19/01/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, U 5, 24.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora, U 5, 31.01.2012,

Poziv za podnošenje ponuda, U 5, 19.01.2017.

Konkursna dokumentacija, U 5, 19.01.2017.,

Дом Здравља Палилула